Instanties
http://english.gov.cn/service/children.htm
Chinese overheid over adoptie
http://www.adoptie.nl/
Website van de Stichting Adoptievoorzieningen (VIA, WAN, etc.). De instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichte voorlichting.
http://www.aoo.nl/
AdoptieOudersOverleg (AOO), samenwerkingsverband adoptieouderverenigingen
http://www.bigregister.nl/ned/index.html
Register BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Voor het opzoeken van het registratienummer van de arts die de (adoptie)keuring heeft uitgevoerd.
http://www.china-ccaa.org/frames/index_unlogin_en.jsp
China Center for Children's Welfare and Adoption (CCCWA), de instantie die interlandelijke adoptie naar Nederland coördineert
http://www.chinaembassy.nl/eng/
The Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of The Netherlands.
http://www.hollandinchina.org/
Website van de Nederlandse ambassade in Peking en de consulaten-generaal in Shanghai, Guangzhou en Hong Kong.
http://www.kindentoekomst.nl/
Stichting Kind en Toekomst, een van de drie vergunninghouders die bemiddeld voor adoptie vanuit China
http://www.meiling.nl/
Stichting Meiling, een van de drie vergunninghouders die bemiddeld voor adoptie vanuit China en de enige vergunninghouder die bemiddeld voor adoptie uit Taiwan.
http://www.justitie.nl/
Ministerie van Justitie, het ministerie dat vergunning verleent aan instanties om te bemiddelen voor interlandelijke adoptie en belast is met het toezicht daarop.
http://www.geadopteerd.info/
Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden (SIG)
http://www.wereldkinderen.nl/
Vereniging Wereldkinderen, een van de drie vergunninghouders die bemiddeld voor adoptie vanuit China