Ontwikkelings- en opvoedingsopgaven per leeftijdsfase

Deze website is opgebouwd rond een aantal leeftijdsgroepen. Anneke Vinke en Hester Strosbergen hebben in 2006 in een artikel de belangrijkste ontwikkelings- en opvoedingsvraagstukken voor adoptiegezinnen op een rij gezet.

Klik hier voor het artikel 'Ik hoor hier, maar kom dáár vandaan", A. Vinke en H. Storsbergen, De Adoptiepraktijk, 2006.