Verder lezen

Veel informatie over de adoptieprocedure vindt u op de website van Stichting Adoptievoorzieningen: www.adoptie.nl.

Brochures

Stichting Adoptievoorzieningen
Adoptie van twee of meer kinderen tegelijk: informatie voor ouders
Deze brochure besteedt aandacht aan de belangrijkste aandachtspunten bij het tegelijk opnemen van twee of meer adoptiekinderen. Aan de orde komen: verschillende vormen van meerlingplaatsingen; de waarde van de bloedband; het bewaken van eigen grenzen; de ontwikkeling in de eerste periode na aankomst in het gezin; verschillen tussen kinderen; de relatie met biologische eigen kinderen in het gezin en mogelijkheden tot preventieve begeleiding.
Bestellen via www.adoptie.nl.

Stichting Adoptievoorzieningen
Voor de tweede keer adopteren: informatie voor ouders
Als u overweegt een tweede kind te adopteren, krijgt u niet alleen te maken met de adoptieprocedure, maar zult u ook binnen het eigen gezin voorbereidingen moeten treffen. In deze brochure wordt aandacht besteed aan het kiezen voor een tweede adoptiekind, de praktische en psychische voorbereiding van gezinsleden op de komst een een tweede adoptiekind, de reis en het verblijf in het buitenland en mogelijke aandachtspunten na aankomst in Nederland.
Bestellen via www.adoptie.nl.