Maatschappelijke discussie

Op deze plek op de website is plaats om op maatschappelijke ontwikkelingen rond adoptie te reflecteren. Bijdragen stuur je aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Initiatief en doel

Tijdens een bijeenkomst over adoptie in 2007 trof ik Anneke Vinke (hulpverlener van de Adoptiepraktijk), Hilbrand Westra (UAI) en Jeanet Hekhuis (onze voorzitter). Na afloop praatten we na over wat ons dwars zat in adoptieland: de polarisatie van belangen in de media en het gebrek aan samenwerking. Dachten we nou echt zo verschillend over adoptie? Dat viel best mee, concludeerden wij: we moeten niet over elkaar praten, maar met elkaar.

We besloten een poging te wagen de verschillende partijen in adoptieland dichter bij elkaar te brengen. Op zich geen nieuw idee, dat is al een aantal keren eerder geprobeerd (o.a. Platform Triade en VAAN) maar wel met een iets andere insteek: als uitgangspunt elkaar leren kennen en mogen verschillen van mening (agree to disagree). De eerste stap daarvoor was het organiseren van een ontmoeting, later genoemd DNA (de nationale adoptiedialoog). Een dialoog met het accent op luisteren. En niet een discussie waarbij we stellingen innemen/verdedigen en kritiek op elkaar leveren of ons kunnen verschuilen achter een organisatie.

 

DNA-1

Op 16 februari 2008 ontmoetten ongeveer 20 personen uit het adoptieveld elkaar op persoonlijke titel. Dit laatste leek ons essentieel omdat de belangen van organisaties anders direct de boel weer op slot zouden gooien. Het werd een intensieve dag waarbij het nog wennen was aan elkaar, aan de vorm en aan het naar elkaar luisteren. Maar de deelnemers waren positief en de uitkomst was dat we ermee zouden doorgaan.

 

DNA-2,3,4

Inmiddels hebben we de 4e bijeenkomst achter de rug. De sfeer is steeds beter geworden. Thema’s waren onder ander: zorgvuldige adoptie, grenzen aan adoptie en persoonlijke thema’s die in het veld niet voldoende aan bod (zouden) komen. Jeanet is in de loop van 2008 gestopt en opgevolgd door Anne-Marie Willemsen (adoptiemoeder en ook lid van de AVRD).

 

Deelnemers

Het aantal genodigden is uitgebreid tot meer dan 60 personen en nog groeiende. Daar zit een zekere spanning op. Als je met te veel deelnemers bent, loop je het risico dat het karakter van de persoonlijke ontmoeting wegvalt. Een andere uitdaging is het deelnemen op persoonlijke titel. Meer dan driekwart van de deelnemers is ook betrokken bij een organisatie die belangen heeft bij adoptie, bijvoorbeeld als lid van de adoptiedriehoek, als vergunninghouder of als hulpverlener. Desondanks lukt het tot nu toe om het persoonlijke karakter tijdens de bijeenkomsten vast te houden.

 

Toekomst

We zijn nu ver genoeg om de buitenwereld te laten weten dat we bestaan en dat er ook op een andere manier over adoptie gepraat wordt en met elkaar wordt omgegaan dan uit de media blijkt. Tot nu toe doen we dat in beslotenheid om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. We doen het ook in kleine groep en op uitnodiging omdat dit een echte dialoog mogelijk maakt. Wel zijn we op zoek naar vormen om het te kunnen delen in groter verband. We hopen dat deze dialoog in de toekomst ook tot praktische resultaten zal leiden, bijvoorbeeld in de vorm van het samen optrekken wanneer er zich bijzondere situaties voordoen. Samen delen in successen en elkaar opzoeken in tijden van zorg, meer dan tegenover elkaar uit komen in politieke of mediadebatten.

 

Tom Egyedi, oktober 2009