Passend onderwijs

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Ouders moeten een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Voor leerlingen met beperkingen is er - al staat het nu (2009) ter discussie - een Rugzak beschikbaar. De Rugzak is leerlinggebonden financiering voor extra ondersteuning op een reguliere school. Het geld is voor de leerling. Zonder Rugzak zou de leerling aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Om een Rugzak te krijgen, moeten ouders hun kind aanmelden voor een indicatie bij het Regionaal Expertisecentrum.

Voor meer informatie over passend onderwijs voor kinderen met beperkingen, zie:
http://www.cg-raad.nl/wij_werken_aan/onderwijs/index.php