Special need-adoptie

Een aantal ouders van kinderen met een special need hebben hun ervaringen op schrift gesteld. De verhalen zijn bedoeld om andere (aspirant)adoptieouders een reëel beeld te geven van de adoptie van kinderen met een special need:

 • Waarom kiezen sommige ouders voor een kind met een SN?
 • Wat zijn hun verwachtingen?
 • Welke kinderen worden er voorgesteld?
 • En....hoe gaat het dan vervolgens in die gezinnen.

Als je een van de onderstaande links aanklikt opent zich een nieuw venster met het betreffende verhaal.

 • Verhaal 1
  Twee kinderen die beide een hand missen, een van hen ook een gedeelte van de onderarm.
 • Verhaal 2
  Een kind met een volledige dubbelzijdige schisis ( lip-, kaak- en gehemelte spleet).
 • Verhaal 3
  Twee kinderen, een prematuur en dismatuur geboren en een met een schisis en zuurstofgebrek bij de geboorte.
 • Verhaal 4
  Drie kinderen, een met een dubbele volledige schisis, een met een enkelzijdige lip en dubbele kaak / gehemeltespleet en een met een VSD (hartafwijking).
 • Verhaal 5
  Een kind mist een gedeelte van de rechterhand.
 • Verhaal 6
  Een kind met hepatitis B.

Alle verhalen zijn in PDF formaat, om ze te kunnen bekijken moet je een versie van de Acrobat Reader geïnstalleerd hebben. De nieuwste versie (gratis) kun je hier vinden:China

Sinds het voorjaar van 2008 is er een nieuw matching-systeem door de CCAA geïntroduceerd: een intranettoepassing genaamd 'Shared list', maar je komt ook benamingen tegen in de trant van Shared Waiting Child List/System/Program.

Klik hier voor de Rode Draad-nieuwsbrief van augustus 2008 met daarin een artikel over de introductie van de 'Shared list' onder Nederlandse vergunninghouders.

Hoe ziet de SN-procedure er op hoofdlijnen uit:

 1. Raadsonderzoek: Bij het raadsonderzoek dient expliciet te worden gesteld dat je in aanmerking komt voor een SN-adoptie. Tijdens het raadsonderzoek komen onder andere aan bod: draagkracht, steun vanuit de omgeving, consequenties voor het gezin, waaronder eventuele andere kinderen. Mensen die een reguliere NSN-procedure (non-special need) volgen en willen overstappen naar de SN-procedure, moeten terug naar de Raad als SN nog niet in hun gezinsonderzoek staat vermeld.
 2. Intake: De beginseltoestemming en het gezinsonderzoek worden naar de vergunninghouder van voorkeur gestuurd, waarna je een uitnodiging voor een intake ontvangt. Tijdens de intake komt uitgebreid aan de orde welke SN-kinderen welkom zijn. De begrenzing wordt onder andere vastgelegd in een aantal aandoeningen die je accepteert of niet accepteert. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van aandoeningen die in SN-procedures voorkomen.
 3. Bemiddelbaar?: De vergunninghouder bepaalt op grond van de aangegeven aandoeningen of je bemiddelbaar bent in de SN-procedure, zo niet: dan word je naar de reguliere procedure verwezen.
 4. Matching: Na legalisatie van de benodigde papieren (zie het overzicht bij de reguliere procedure) wordt je dossier naar China gestuurd. De vergunninghouder ontvangt een registratienummer t.b.v. de matching. De vergunninghouders matcht online de aspirant-SN-ouders met de kinddossiers die de CCAA op de 'shared list' plaatst.
  De vergunninghouder kan een kinddossier 48 uur in optie zetten voor een ouderpaar ('on hold' zetten). De vergunninghouder doet een voorstel, incl. medisch dossier. De reactietijd die je krijgt is kort, want de vergunninghouder moet binnen 48 uur de CCAA melden of het voorstel wel/niet wordt geaccepteerd.
  In tegenstelling tot voorheen is er dus nagenoeg geen tijd voor nader onderzoek van de medische situatie van het kind. Dat betekent dat je je terdege moeten verdiepen in de aandoeningen en de medische en sociale consequenties ervan vóórdat je een voorstel krijgt, nl. bij het raadsgesprek en de intake. Bij complexe medische situaties zullen vergunninghouders aspirant-ouders polsen in plaats van direct een voorstel doen. Dan is er iets meer tijd.
 5. Acceptatie en reizen: Als je het voorstel accepteert dan stuur je een 'Letter of intent' (LOI) naar China. De CCAA stuurt bij goedkeuring een 'Letter of Approval' (LOA). Tenslotte stuurt de CCAA een 'Travel Approvement' waarna je binnen enkele weken naar China mag afreizen.

Taiwan

Alleen via Meiling kun je uit Taiwan adopteren. De meerderheid van de kinderen die in Taiwan voor adoptie in aanmerking komt, heeft een medisch/sociaal-rapport. Als je een SN-adoptie overweegt, krijg je een extra intakegesprek met een vrijwilliger met een medische achtergrond (in Meiling-jargon: de 'medische lus'). In dit gesprek wordt ingegaan op de mogelijkheden, maar het is ook vooral de bedoeling dat u uw grenzen aangeeft. Meiling raadpleegt voordat zij ouders een SN-voorstel doet, een kinderarts. Zie verder: www.meiling.nl.

 


Op zaterdag 14 maart 2009 stond de AVRD themabijeenkomst in het teken van 'Een positieve kijk op adoptiekinderen met special needs'. Hier vind je de verslagen van de gehouden presentaties tijdens de bijeenkomst:


Hier vindt u informatiebronnen en patiëntenverenigingen rond diverse aandoeningen. Niet alle vermelde aandoeningen worden voorgesteld als ‘special need’ vanuit China (zoals HIV of foetaal alcoholsyndroom), maar wel vanuit een aantal andere landen. Prematuur geboren komt regelmatig voor bij adopties vanuit Taiwan. Een aantal vermelde aandoeningen (zoals bv. autisme of ontwikkelingsachterstand) wordt ook niet als SN voorgesteld; deze kunnen in Nederland aan het licht komen bij alle (adoptie- en pleeg)kinderen.


Discussiegroepen SN


Websites_SN

 


Websites aandoeningen

Algemeen:

Medische encyclopedie

www.medicinfo.nl/medischeencyclopedie

Erfelijke aandoeningen

www.erfelijkheid.nl


Naar aandoening:

Albinisme www.albinism.org
Amniotic band syndroom (amnionstreng) www.amnioticbandsyndrome.com
Anus atresie www.anusatresie.nl
Autisme www.autisme.nl
Doof, slechthorend, spraak-taalproblemen www.fodok.nl
www.nvvs.nl
www.bosk.nl
Epilepsie www.epilepsie.nl
www.epilepsievereniging.nl
Foetaal alcoholsyndroom (FAS) www.fasstichting.nl
Hartafwijkingen www.kinderhart.be/hartafw
www.aangeborenhartafwijking.nl
Hemangioom (‘aardbeivlek’) www.hemangioomsupportgroep.eu
www.hemangioom.nl
Hepatitis www.hepatitis.nl
Heupafwijking www.heupafwijking.nl
www.kinderorthopedie.nl
HIV www.hivnet.org
Hypospadie (plasbuis afwijking) www.hypospadie.nl
Klompvoetjes www.klompvoet.nl
www.kinderorthopedie.nl
Microtia (frommeloor) www.microtia.us.com
www.laposa.nl
Neurofibromatose www.neurofibromatose.nl
Nevus www.nevus.org
Polydactylie (extra vingers/tenen) www.bdid.com/polydactyly.htm
Prematuur geboren www.kenniscentrumprematuren.nl
Oogafwijkingen www.nvbsnl
www.fovig.nl
www.lowvision.org
Schisis (open gehemelte) www.schisis.nl
www.laposa.nl
www.bosk.nl
Scoliose (vergroeiing ruggegraat) www.scoliose.nl
www.kinderorthopedie.nl
Spina bifida (open rug) www.bosk.nl
Thalassemia, sikkelcelziekte www.sikkelcel.nl
sickle.bwh.harvard.edu

 Stichting Adoptievoorzieningen
Adoptie en special-needs: kinderen met een medisch probleem
In deze brochure worden de verschillende vormen van medische problemen toegelicht en wordt aandacht besteed aan wat het opnemen van een special-needs kind in de praktijk betekent.
Te bestellen via www.adoptie.nl.