Joomla! Logo

Adoptievereniging de Rode Draad

Tot ons leedwezen hebben wij als gevolg van een structureel gebrek aan voldoende vrijwilligers om een bestuur te vormen, activiteiten te organiseren en de belangen van de leden te behartigen middels het AdoptieOudersOverleg moeten besluiten om het opheffen van de AdoptieVereniging de Rode Draad in gang te zetten zoals is besloten in de Algemene Leden Vergadering gehouden op 25 november 2014.