Medische zorg

Er zijn een aantal onderwerpen op medisch terrein waar kinderen uit China en Taiwan heel vaak mee te maken hebben:

Het komt regelmatig voor, dat het kindje uit China of Taiwan, een allergie of intolerantie vertoont voor melk. Kinderen die niet tegen lactose kunnen (lactose intoleratie of lactose defficientie) missen het enzym lactase in hun darmflora. Hierop kan zeer verschillend gereageerd worden. Varierend van pukkeltjes tot slijmvorming in ademhalingswegen. Voor meer informatie over o.a. voeding verwijs ik naar het ledengedeelte.


Mongolen plekken zijn platte geboortevlekken met vage, onduidelijke randen en onregelmatige vormen. Ze komen heel veel voor bij mensen van Aziatische, Indische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst. De kleur varieert van licht grijs tot donker bruin en zwart. Ze komen meestal voor op de onderrug, billen en soms zelfs op enkels en polsen. Mongolen plekken kunnen een groot gedeelte van de rug bedekken. 

Het gekleurde gedeelte bevat grote hoeveelheden melanocyten, huidcellen met een normale huidstruktuur. Ze verschijnen bij de geboorte of kort daarna en lijken veel op blauwe plekken. Mongolen plekken zijn absoluut ongevaarlijk. In de loop der jaren vervagen ze meestal. Soms zullen ze echter blijven bestaan. Er is geen medische reden voor behandeling.

Omdat de plekken erg veel op echte blauwe plekken lijken is het goed om huisarts, oppas en school over de plek(ken) in te lichten om verdenking van mishandeling uit te sluiten.

 

In het ledengedeelte is meer informatie beschikbaar over de medische zaken waarmee je te maken kunt krijgen. Ook vind je daar (aangepaste) tabellen voor Chinese kinderen inzake lengte, gewicht en hoofdomvang.