Reguliere zorg


Betrouwbare informatie over o.a. zorgaanbieders, zorgverzekeringen, medische informatie, mediscijnen en pati├źntenrechten┬ávindt u op de website Kies Beter die door het ministerie van VWS en het RIVM is opgezet.

Jeugdzorg


Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. Medewerkers beoordelen elk verzoek om hulp. Bureau Jeugdzorg begeleidt kinderen, jongeren en ouders zelf en verwijst hen door naar instellingen voor jeugdzorg.
Instellingen voor jeugdzorg zijn er in drie soorten: jeugdbescherming, jeugd GGZ en jeugdhulpverlening. Ze bieden verschillende soorten zorg aan. De jeugdhulpverlening wordt door de provincies en de 4 grote steden bekostigd. De jeugd-GGZ via de zorgverzekeringswet.
Zie: http://www.kiesbeter.nl/Jeugdzorg/

GGZ


De GGZ is opgedeeld in de eerstelijns GGZ, zoals het algemeen maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen. Ook de huisarts is actief op het terrein van de GGZ. Sommige adoptiespecifieke hulpverleners zijn in feite ook eerstelijnspsychologen.
Tweedelijns GGZ-instellingen zijn de psychiatrische afdelingen in de ziekenhuizen en de regionale GGZ-instellingen, waaronder instellingen voor jeugd-GGZ.
Zie: http://www.kiesbeter.nl/ggz/