Rootsreizen

Veel adoptiegezinnen gaan in de basisschoolleeftijd terug naar China of Taiwan. Voor geadopteerden zelf komt ook de vraag aan de orde of ze (nog) een keer terug willen, zich willen onderdompelen in de Chinese taal en cultuur, het tehuis en/of het pleeggezin willen bezoeken of nog verder op zoek willen naar hun roots, zoals de biologische ouders en de geboorteplaats.


Geadopteerden kunnen informatie en ervaringsverhalen over rootsreizen vinden op de website van het Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden (SIG) en de Rootz-webiste en Roots-hyve

In de rubriek 'Kinderen van 4-12 jaar' staan ook zoektips over het zoeken naar geboorte- en pleegouders. Klik op deze link.Stichting Adoptievoorzieningen
Op zoek naar je wortels: informatie voor geadopteerden
Aan de orde komen: je eigen geschiedenis; praktische tips, knelpunten en aandachtpunten bij het voorbereiden van een zoektocht; reizen naar het land van herkomst; op zoek gaan naar biologische familie en het inpassen van de resultaten van een zoektocht in het dagelijks leven.
Bestellen via www.adoptie.nl.