Kinderopvang en peuterspeelzaal
Stichting Adoptievoorziening
Adoptie en kinderdagverblijf: informatie voor ouders
Voor veel adoptieouders is het een dilemma: is het goed om een adoptiekind dat al zoveel heeft meegemaakt naar een kinderdagverblijf te brengen? In deze brochure worden na twee inleidende hoofdstukken over hechting en basisveiligheid diverse vormen van kinderopvang besproken. De meeste aandacht gaat uit naar het kinderdagverblijf. Aan de orde komen: aandachtpunten bij het kiezen van een kinderdagverblijf; aspecten die in relatie tot adoptie van belang zijn en de dagelijkse gang van zaken op een kinderdagverblijf.
Bestellen via www.adoptie.nl.
Er is ook een brochure voor medewerkers van het kinderdagverblijf.