WK: herdefiniëring rootsbeleid
donderdag, 24 januari 2013 16:11

Zoals al aangekondigd in het Wereldkinderenblad van december is Wereldkinderen bezig met een forse reorganisatie.

Teruglopende adopties en de financiële situatie maken dat er ingrijpende beslissingen zijn genomen. Een van de maatregelen is dat de rootswerkzaamheden van Wereldkinderen overgaan naar een andere organisatie. Wereldkinderen is in vergaande besprekingen met deze internationale organisatie, die onlangs subsidie heeft gekregen en die vanuit dezelfde visie en professionaliteit bezig is met zoekvragen. Wij verwachten u hierover in februari verder te berichten. Dan kunnen wij u ook per land informeren hoe de zoekvragen voor de diverse landen weer ingediend kunnen worden. Tot die tijd is het helaas niet mogelijk om nieuwe zoekvragen in behandeling te nemen.

Degenen die al een zoekvraag bij Wereldkinderen hebben ingediend, zullen persoonlijk geïnformeerd worden over het verloop van hun zoekvraag.