Benodigde documenten


Let op: de informatie over de benodigde documenten is gebaseerd op de informatie ontvangen van leden van de AVRD en de vergunninghouder. Wij proberen er alles aan te doen om deze informatie zo recent als mogelijk te houden, maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een wijziging heeft plaatsgevonden die ons (nog) niet bekend is.

Hou je dus altijd aan de richtlijnen van je vergunninghouder !

Wij stellen het bijzonder op prijs als je verschillen ontdekt of gegevens mist je dat ons onverwijld bekend wil maken. Bij voorbaat dank.

 

China

 1. Gezinsrapport;
 2. Beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie;
 3. Internationaal uittreksel van geboorteakte van beide (a.s.) ouders;
 4. Internationaal uittreksel huwelijksakte;
 5. Internationaal bewijs van goed gedrag van beide (a.s.) ouders;
 6. Health certificate (form CCAA);
 7. Werkgeversverklaring (employers certificate);
 8. Eigen Verklaring;
 9. Financial Statement (form CCAA);
 10. Pasfoto's en kopieën van de paspoortpagina's waarop de personalia en de pasfoto's staan;
 11. Overzicht van alle genoten opleidingen met jaartallen;
 12. Ongeveer 10 foto's die een indruk geven van uw gezinsleven.

 1. Adoption Application
 2. Internationaal uittreksel uit het geboorteregister van man en vrouw.
 3. Internationaal uittreksel uit het huwelijksregister
 4. Internationaal bewijs van goed gedrag van beide (a.s.) ouders;
 5. Certificates of profession en Financial Statement (form CCAA)
 6. Health Certificate (form CCAA)
 7. Originele beginseltoestemming
 8. Originele gezinsrapport
 9. 3 paspoortkopieën van ieders paspoort, 2 kopieën op 1 A4'tje. Dus 3 A4'tjes in totaal
 10. 2 pasfoto's en 6 foto's van u en uw omgeving

 1. Presentation Letter
 2. Originele Beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie
 3. Home study
 4. Medical Certificate
 5. Employer's certificate
 6. Financial Statement
 7. Marriage certificate
 8. Birth certificates
 9. Internationaal bewijs van goed gedrag van beide (a.s.) ouders;
 10. Foto's
 11. Kopie van paspoort (alleen de persoonsgegevens)

 

Taiwan

Nadat je op intake bent geweest kun je een begin maken met het verzamelen van de documenten. Dit is per tehuis verschillend:

 

 • Cathwel
  1. het (in het Engels, met een type-machine!) ingevulde formulier van het tehuis
  2. in totaal ongeveer 20 foto's
  3. een briefje in het Engels met een jongens- en een meisjesnaam
  4. aanbevelingsbrief van de a.s. ouders aan de biologische moeder
  5. totaal 3 aanbevelingsbrieven van: dominee of pastoor, aangevuld met brieven van familie, vrienden, kennissen of buren
  6. Originele beginseltoestemming en een copie daarvan
  7. Een medische verklaring van de huisarts in tweevoud
  8. Een inkomensopgaaf
  9. Internationaal uittreksel huwelijksregister
  10. Internationaal uittreksel geboorteregister van man en vrouw
  11. Internationale verklaring omtrent het gedrag van man en vrouw
 • CSS
  1. De ingevulde applicatie met een briefje erbij met een jongens en een meisjes naam
  2. Fotoreportage
  3. Aanbevelingsbrief van dominee of pastoor, en dan nog twee brieven van familie, vrienden kennissen of buren
  4. De originele beginseltoestemming en een kopie ervan
  5. Een medische verklaring van de huisarts in tweevoud
  6. Een inkomensopgave van werkgever omtrent het bruto jaarinkomen in tweevoud.
  7. Internationaal uittreksel huwelijksregister
  8. Internationaal uittreksel geboorteregister
  9. Internationale verklaring omtrent het gedrag van man en vrouw
  10. Van ieder een persoonlijke brief

 

 

Voor meer gedetailleerde informatie dient u in te loggen.