Handleiding RodeDraad emaillijsten

Er zijn zes emaillijsten onder de hoede van de Adoptievereniging de Rode Draad (AVRD) actief:

 • RodeDraad - voor (aspirant) adoptieouders van kinderen uit China en/of Taiwan
 • RodeDraadTaiwan - voor (aspirant) adoptieouders van kinderen uit Taiwan
 • RodeDraadPubers - voor adoptieouders van kinderen uit China en/of Taiwan die 10 jaar of ouder zijn
 • Leden-AVRD - voor de leden van de Adoptievereniging de Rode Draad (AVRD)
  Deze lijst is exclusief bedoeld als communicatiemiddel tussen de leden en het bestuur van de
  vereniging en wordt gebruikt voor de distributie van de AVRD nieuwsbrief aan de leden.
 • AVRD-nieuwsbrief - voor de distributie van de AVRD nieuwsbrief aan niet-leden
  Op deze emaillijst kunnen geen berichten worden geplaatst door de individuele leden.
 • china-adoptie-bieb - voor het uitwisselen van informatie over boeken, films, muziek, etc.
  gerelateerd aan de adoptie uit China.

Daar waar hieronder melding gemaakt wordt van RodeDraad in adressen etc. moet, afhankelijk van de emaillijst(en) waarvan je lid bent, RodeDraadTaiwan, RodeDraadPubers, Leden-AVRD, AVRD-nieuwsbrief of china-adoptie-bieb gebruikt worden.


Inhoudsopgave

Hoe maak ik een Yahoo! ID aan ?

Surf naar http://groups.yahoo.com/
Klik op Sign Up

 • Vul een voornaam in
 • Vul een achternaam in
 • Behoud de keuze
 • Kies een geslacht
 • Kies een Yahoo! ID (verifieer dit direct zodat het uniek is)
 • Kies wachtwoord
  Onthou dit goed, het is een persoonlijk wachtwoord.
 • Herhaal het gekozen wachtwoord
 • Verwijder het vinkje als je geen Yahoo! emailadres wilt
 • Selecteer een security question en tik het antwoord dat je op die vraag zult geven in
 • Geef een geboortedatum op
 • Vul bij ZIP/Postal Code het getal 96048 in
 • Geef het emailadres op dat je gebruikt voor de emaillijst(en)
 • Blader naar beneden en vul het woord in dat je in het blok kunt lezen bij Word Verification
 • Druk op de knop I Agree

Er verschijnt een scherm getiteld Yahoo! Registration Confirmation

Op het opgegeven emailadres ontvang je een bericht van Yahoo getiteld Registration Confirmation - Yahoo!
Druk op Click here to Activate your new Account.

Er verschijnt een scherm waarin je je wachtwoord invult en op de knop Verify drukt. Je wordt gefeliciteerd en kunt op de knop Start Now! drukken of het venster sluiten.

Ook is het mogelijk dat je een bericht van Yahoo ontvangt getiteld Yahoo!:Please Verify Your Email Address
Druk op Important! Please click here to verify this email address for your account..

Terug naar boven


Hoe koppel ik mijn Yahoo! ID aan de RodeDraad ?

Surf naar http://groups.yahoo.com.
Druk op Sign In en vul je Yahoo! ID met bijpassend wachtwoord in en druk op de knop Sign In.
Druk op Membership Wizard en je komt op scherm http://groups.yahoo.com/memwiz. Druk op de knop Continue
Controleer je emailadres en druk op de knop Continue
Controleer je emailadres, de groepsnaam en het Yahoo! ID en druk op de knop Continue
Vink je emailadres aan en druk op de knop Continue
Druk op de knop Go to the My Groups page en je krijgt een keurig overzicht. Je kunt nu de RodeDraad selecteren om gebruik te maken van alle faciliteiten van de RodeDraad groep onder Yahoogroups.

Terug naar boven


Hoe plaats ik een bestand in de Files sectie ?

In de Files sectie van de emaillijsten kun je bestanden plaatsen die je wilt delen met de andere leden.

 • surf naar http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/files.
 • druk op Add File
 • vul achter File Name: de naam van het bestand in of gebruik de knop Browse... om het bestand te selecteren
 • vul achter Description: een beknopte zinvolle omschrijving van het bestand in
 • druk op de knop Upload File

Het is natuurlijk prettig wanneer je na plaatsing de andere leden daarvan op de hoogte brengt door een bericht te plaatsen.

Terug naar boven


Hoe plaats ik een foto in de Photos sectie ?

In de Photos sectie van de emaillijsten kun je foto's plaatsen die je wilt delen met de andere leden.

 • surf naar http://photos.groups.yahoo.com/group/RodeDraad/lst.
 • selecteer je album
  Als je nog geen album hebt maak je eerst een album aan:
  • druk op Create Album
  • vul in sectie 1 de naam in van je album
   Gebruik bij voorkeur de naam Fam XXXXXXXXXX, waarbij XXXXXXXXXX staat voor jullie achterna(a)m(en).
  • vink in sectie 2 Group aan
  • druk op Create Album
 • druk op Add Photo
 • vul in sectie 1 achter Photo 1: de naam van het bestand in of gebruik de knop Browse... om het bestand te selecteren
  Herhaal dit desgewenst voor meer foto's
 • druk op de knop Upload
 • selecteer de eerste foto die je zojuist hebt geplaatst
  • druk op Full Size
  • druk op Delete full size only
  • druk op de knop Confirm Delete
  • herhaal deze drie stappen voor alle foto's

Het is natuurlijk prettig wanneer je na plaatsing de andere leden daarvan op de hoogte brengt door een bericht te plaatsen.

Let op: je kunt alleen foto's plaatsen met het bestandsformaat JPG. Beperk de omvang en de kwaliteit om te voorkomen dat degene die je foto's bekijkt veel tijd kwijt is aan het downloaden ervan. Niet iedereen heeft een breedband internetverbinding. Een goede richtlijn voor de omvang van de foto is het beperken van de grootste zijde tot ongeveer 400 pixels en het kiezen voor een kwaliteit van niet meer dan 100 pixels/inch.

Terug naar boven


Op welke manieren kan ik berichten ontvangen/lezen ?

Er zijn gekozen worden uit twee manieren waarop berichten van de emaillijst kunnen worden ontvangen:

 1. Individual Email

  Wanneer er wordt gekozen voor Individual Email dan ontvang je onmiddelijk het bericht op je emailadres wanneer een van de leden een bericht op de emaillijst plaatst. Je kunt deze bezorgmethode activeren door Edit My Membership te selecteren op http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/ en onder de kop Message Delivery de gewenste keuze aan te geven (vergeet vooral niet daarna op de knop Save Changes te drukken !) of door een blanco bericht te sturen aan

 2. Daily Digest

  Wanneer er wordt gekozen voor Daily Digest dan worden er maximaal 25 berichten die de leden op de emaillijst plaatsen in een bericht verzonden. Wanneer er binnen 24 uur geen 25 berichten zijn geplaatst worden alle berichten geplaatst in 1 bericht verzonden. Je kunt deze bezorgmethode activeren door Edit My Membership te selecteren op http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/ en onder de kop Message Delivery de gewenste keuze aan te geven (vergeet vooral niet daarna op de knop Save Changes te drukken !) of door een blanco bericht te sturen aan

 3. No Email

  Medio april 2004 is besloten om de Archive functie van de emaillijst te activeren. Daardoor is het mogelijk geworden om de berichten via het internet te lezen. Dit is gedaan om de leden ter wille te zijn die enige tijd op No Email willen staan vanwege hun reis naar China of om andere redenen. Je kunt de berichten lezen op: http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/messages.

Terug naar boven


Ik ontvang helemaal geen berichten. Wat is er mis ?

Het meest waarschijnlijk is dat er niemand een bericht heeft geplaatst. Het is helemaal niet ongebruikelijk dat er op een dag maar een of twee berichten worden geplaatst. Elke emaillijst kent immers pieken en dalen in de aantallen berichten. Stuur alsjeblieft geen testbericht om te kijken of het allemaal nog wel werkt. Een heleboel mensen zijn helemaal niet gediend van dergelijke berichten en ze dienen geen enkel doel.

Het is echter altijd mogelijk dat er iets aan de hand is met je lidmaatschap van de emaillijst. De meest eenvoudige manier om te zien of je nog steeds lid bent is om te surfen naar http://groups.yahoo.com/mygroups. Als je daar de RodeDraad ziet staan ben je nog steeds lid. Is het niet het geval neem dan contact op met de

Ook als je lidmaatschap zichtbaar is kan er iets mis zijn met de status ervan. Neem bij twijfel gewoon contact op met de

Terug naar boven


Hoe wijzig ik de lay-out van de ontvangen berichten ?

Yahoogroups heeft de lay-out van de email aangepast. Als je dit niet wilt kun je de oude lay-out terugkrijgen door:

 • surf naar http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/
 • klik op Edit Membership, links boven de blauwe balk
 • het Edit Membership scherm wordt getoond
 • blader naar beneden
 • vink onder Message Preference Traditional aan en druk op de knop Save Changes
 • na enige tijd ontvang je de email weer zonder alle toeters en bellen zoals je gewend was

Terug naar boven


Hoe verstuur ik een bericht ?

Het emailadres is Een bericht gezonden aan dit adres wordt doorgestuurd naar alle leden van de emaillijst. Voordat je een bericht beantwoord is het handig om de mogelijkheden van je emailprogramma te onderkennen. Bij het beantwoorden van een bericht heb je vaak de mogelijkheid om te kiezen uit de opties Beantwoorden of Allen Beantwoorden. Bij beantwoorden stuur je een bericht aan de auteur, bij allen beantwoorden wordt je bericht naar de emaillijst verzonden en ook nog eens als bericht aan alle adressen die in het originele bericht vermeld stonden inclusief de auteur. Alle emailprogramma's geven de mogelijkheid om de adressering te wijzigen. Doe dat dus ook om te voorkomen dat mensen nodeloos meer dan een keer je bericht ontvangen.

Zorg er alsjeblieft voor dat het onderwerp van je bericht een juiste en beknopte weergave van de inhoud weergeeft. Veel mensen beoordelen alleen op grond van het onderwerp of ze een bericht wel of niet lezen. Een onjuist of onduidelijk onderwerp betekent misschien dat waardevolle informatie verloren gaat.

Plaats ook een handtekening onder ieder bericht. Het is niet alleen beleefd, maar kan ook een goede handleiding zijn voor het beantwoorden van een eventuele vraag.

Terug naar boven


Hoe plaats ik een handtekening onder mijn bericht ?

Het is een goede gewoonte om middels een handtekening onderaan je bericht een beknopt inzicht te geven op welk punt jullie je bevinden in de adoptieprocedure. Een simpele opsomming van de belangrijkste wapenfeiten voldoet en iedereen is natuurlijk vrij om die vorm te kiezen die hen het meeste aanspreekt.

 • In Outlook Expres werkt het als volgt:
  • kies Extra
  • kies Opties...
  • kies tabblad Handtekeningen
  • plaats een vinkje bij Handtekening aan alle uitgaande berichten toevoegen
  • vink het rondje naast Tekst aan en vul in het blok de gewenste gegevens in
  • sluit af door op OK te drukken

 • In Netscape werkt het als volgt:
  • maak met het kladblok een bestand aan met daarin je handtekening
  • kies Bewerken
  • kies Voorkeuren...
  • kies Identiteit onder email & nieuwsgroepen
  • toets de naam van het bestand in het vak met als titel Ondertekeningbestand:
   of
  • kies Kiezen... naast het vak met als titel Ondertekeningbestand en selecteer het aangemaakte bestand
  • sluit af door op OK te drukken.

 • In Eudora werkt het als volgt:
  • kies Tools
  • kies Signatures (handtekeningen)
  • links verschijnt een klein venstertje met een Standard handtekening. Klik rechts op deze Standard en kies nieuw.
  • geef een naam op en klik OK
  • hierna kan je in het blanco venster dat opent van alles invullen dat je als handtekening wil gebruiken
  • hierna sluit je dit venster en dan word je gevraagd of je dit wil bewaren zoals het is
  • kies Yes en links bij de Standard staat nu je nieuwe handtekening

   Bij elke nieuwe email die je maakt kan je voor het versturen je handtekening kiezen (klein venstertje vlak boven het emailscherm die standaard op "none" staat).

 • Voor Hotmail werkt het als volgt:
  • kies Opties vanuit het hoofdmenu van MSN Hotmail (rechtsboven in het scherm)
  • kies Persoonlijke handtekening
  • gewenste handtekening aanmaken en kies OK

   De handtekening wordt aan alle uitgaande berichten toegevoegd.

Terug naar boven


Moet ik het bericht dat ik beantwoord opnemen in mijn bericht ?

Alleen als je je beperkt tot de essentie van het bericht. Het kan soms je bericht verduidelijken wanneer je een klein gedeelte van het voorgaande bericht overneemt in je antwoord. Er is namelijk niets meer irritant dan pagina na pagina van reeds gelezen tekst te moeten doorbladeren alvorens een paar regels te lezen aan het einde van het bericht. Ook het ontvangen van de email duurt veel langer dan noodzakelijk en niet iedereen beschikt over een breedband internetverbinding. Wees dus heel selectief wanneer je tekst uit een voorgaande bericht in je antwoord opneemt.

Terug naar boven


Waar is de bijlage gebleven die ik heb meegestuurd ?

De instellingen van de emaillijsten laten niet toe dat er bestanden als bijlage(n) meegezonden worden met een bericht. Dit is gedaan om het risico op ongewenste verspreiding van computervirussen zoveel mogelijk te voorkomen.

Een bestand dat je wilt delen met kun je plaatsen in de sectie Files op
http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/files.

Een foto die je wilt delen kun je plaatsen in een album in de sectie Photos op
http://photos.groups.yahoo.com/group/RodeDraad/lst.

Terug naar boven


Wat moet ik doen als mijn bericht niet op de emaillijst verschijnt ?

 1. Geduld hebben. De server kan niet beschikbaar zijn of het gewoon te druk hebben met berichten van anderen.
 2. Controleer of je het juiste emailadres hebt gebruikt bij het verzenden van je bericht ( In principe wordt alleen email geaccepteerd afkomstig van het emailadres waarmee je lid bent van de emaillijst.
 3. Als na 24 uur je bericht nog niet is aangekomen stuur dan een bericht aan de om te vragen of er soms problemen zijn. Stuur alsjeblieft geen testberichten om te kijken of die wel aankomen.

Terug naar boven


Hoe verander ik mijn emailadres ?

Surf naar http://groups.yahoo.com/mygroups.
Volg de sign in procedure indien noodzakelijk.
Druk op Email Preferences.
Druk op Add / Edit Email Addresses
Toets je wachtwoord in en druk op de knop Continue
Vul achter Alternate Email 1: je nieuwe emailadres in en druk op de knop Finished
Druk op Verify. Vul in het volgende scherm opnieuw je wachtwoord in en druk op de knop Continue.

Yahoo stuur je nu een bericht met een verificatiecode. Klik op Important! Please click here to verify this email address for your account. en er wordt een venster geopend getiteld Yahoo! - Email Verification. Voer je wachtwoord in en druk op de knop Verify.

Vanaf nu zullen de berichten van de RodeDraad op je nieuwe emailadres worden bezorgd en kun je met je nieuwe emailadres berichten verzenden.

Terug naar boven


Hoe stop ik (tijdelijk) de ontvangst van berichten ?

Het (tijdelijk) stopzetten van de bezorging van berichten van de emaillijst kan worden gedaan door Edit My Membership te selecteren op http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/ en onder de kop Message Delivery de gewenste keuze aan te geven (vergeet vooral niet daarna op de knop Save Changes te drukken !)

of

door een blanco bericht te sturen aan

Om de bezorging van berichten weer te activeren volg je dezelfde procedure als hierboven

of

je stuurt een blanco bericht aan

Terug naar boven


Ik wil niet langer deelnemen aan de emaillijst. Hoe schrijf ik me uit ?

Het verlaten van de emaillijst kan worden gedaan door Leave Group te selecteren op http://groups.yahoo.com/group/RodeDraad/ en vervolgens op de knop getiteld 'Leave Group' te drukken of door een blanco bericht te sturen aan

Terug naar boven


Ik heb een andere vraag. Wat moet ik doen ?

Voor alle vragen die te maken hebben met de emaillijsten kun je contact opnemen met de

Terug naar boven